เบอร์โทร จุดรับตั๋ว

แอร์เมืองเลยจุดจอด อ.ปากชมจุดขายตั๋วแอร์เมืองเลย อ.ปากชม06-2986-5535
เชียงคานจุดขายตั๋วแอร์เมืองเลย อ.เชียงคาน095-3312584
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพช่องจำหน่ายตั๋วแอร์เมืองเลย043-311063
จุดจอดท่าลี่จุดขายตั๋วแอร์เมืองเลย อ.ท่าลี่081-8736881
จุดจอดผานกเค้าจุดขายตั๋วแอร์เมืองเลย ผานกเค้า085-9284506
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)ชั้น3 ช่องหมายเลย 6-702-9360719 / 02-9360142 / 095-3366225
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลยช่องจำหน่ายตั๋วแอร์เมองเลย042-832042 / 091-8317634